HÅLLBARHET

Vårt hållbarhetsarbete

Miljömedveten Byggpraxis

Vi åtar oss att minimera vår påverkan på miljön genom att använda hållbara byggmaterial, minska avfall och implementera energieffektiva lösningar. Vårt mål är att skapa byggnader som inte bara möter dagens behov utan också bevarar resurser för framtida generationer.

Gröna Energilösningar

Vi främjar och implementerar gröna energilösningar, inklusive solcellsteknik och andra förnybara energikällor, för att minska vår koldioxidavtryck och stödja övergången till hållbara energialternativ. Vi övergår till eldrivna fordon.

Kontinuerlig Förbättring

Vi åtar oss att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra hållbarhetspraxis. Genom att regelbundet granska och uppdatera våra mål strävar vi efter att ligga i framkant när det gäller hållbar byggverksamhet.

AGENDA 2030 - CM GRUPPEN SVERIGE AB

Att sätta fokus på vårt hållbarhetsarbete är att värna om kommande generationer. 

Som företag har vi ett stort ansvar, men också en möjlighet att förändra. Tryck på knappen nedan för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och vad vi gör för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Vi strävar efter att vara så hållbara som vi bara kan, för miljön.

Miljömedveten Byggpraxis

Gröna Energilösningar

Kontinuerlig Förbättring

Vårt bidrag till en hållbar utveckling

Att minska miljöpåverkan

Arbeta för en god arbetsplats omfattande hälsa, utveckling & delaktighet

Göra våra kunder & konsumenter mer medvetna

Arbeta för jämnlikhet, lika värde & mångfald

Att verka lokalt & främja arbetstillfällen för närboende