Vår respekt för din integritet är grundläggande. Vi följer de högsta standarderna för dataskydd. Läs vår integritetspolicy för att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

  • Dataskyddsförklaring: Vi samlar in och hanterar personuppgifter för att utföra våra tjänster. Vi respekterar din integritet och skyddar dina uppgifter enligt gällande lagstiftning.
  • Syfte med Uppgifter: Dina personuppgifter används endast för det syfte de samlades in, med ditt samtycke eller enligt lagliga krav.
  • Säkerhet och Lagring: Vi vidtar åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter och ser till att de lagras i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Dela Uppgifter: Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster.
  • Dina Rättigheter: Du har rätt att begära tillgång, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår integritetspolicy.
  • Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra policyn vid behov, och eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.